Gamla gårdar i Nittsjö

Ett spännande bokprojekt i samarbete med Bengt Pershagen och Nittsjö bystugeförening.

Boken bygger på Bengt Pershagens ursprungliga skrift med samma namn som publicerades 2010. Bengt har redogjort för de gårdar som fanns i Nittsjö vid tiden för storskiftet, från så långt tillbaka i tiden det går att spåra och fram till våra dagar.

I boken hittar man – förutom originaltexten – uppdaterad information om de senaste årens ägarförhållanden och ett stort antal bilder som kompletterar texten på ett fint sätt och ger en tydligare bild över livet i Nittsjö.

Visualiering av skyltarna.
Skylt i verkligheten.

Gatu-namns-skyltar

De gamla gatunamnsskyltarna i Nittsjö hade bleknat och många var oläsbara vilket gjorde att nya skyltar måste tas fram. De nya skyltarna har en ny färgsättning mot de gamla blå, lergöken har dock återanvänts, här färgsatt i blått, och ett snarlikt teckensnitt har använts.

Skyltarna har sedan tillverkats av ett externt företag av en laminerad folie på en vandalsäker I-profil av korrosionssäker aluminium.