Butikskarta

Denna karta har tagits fram för Coop Butiker & Stormarknader AB i Stockholm för att tydliggöra var deras butiker finns placerade.

De olika butikstyperna har fått egna markörer för att lätt kunna särskiljas.

En utmaning var butikernas något ojämna fördelning rent geografiskt så detta fick lösas genom flera utsnitt av de tätare områdena.

Färnäsord

På uppdrag av Färnäs bys bygdegårdsförening producerades denna ordbok över Färnäsmålet.

Sedan 1970-talet har man samlat in ord och yttryck på Färnäsmål. Dessa noterades och sparades i ett kartotek i bygdegården.

Materialet har nu efter närmare 50 år i den här boken sammanställts, förtydligats och i viss mån rättats.

Boken syftar till att bevara och sprida Färnäsmålet som har talats i generationer i byn Färnäs strax öster om Mora i Dalarna. Färnäsmålet är en variant av Moramålet.

Boken publicerades 2023.

Gamla gårdar i Nittsjö

Ett spännande bokprojekt i samarbete med Bengt Pershagen och Nittsjö bystugeförening.

Boken bygger på Bengt Pershagens ursprungliga skrift med samma namn som publicerades 2010. Bengt har redogjort för de gårdar som fanns i Nittsjö vid tiden för storskiftet, från så långt tillbaka i tiden det går att spåra och fram till våra dagar.

I boken hittar man – förutom originaltexten – uppdaterad information om de senaste årens ägarförhållanden och ett stort antal bilder som kompletterar texten på ett fint sätt och ger en tydligare bild över livet i Nittsjö.

Boken publicerades 2020.

Visualiering av skyltarna.
Skylt i verkligheten.

Gatu-namns-skyltar

De gamla gatunamnsskyltarna i Nittsjö hade bleknat och många var oläsbara vilket gjorde att nya skyltar måste tas fram. De nya skyltarna har en ny färgsättning mot de gamla blå, lergöken har dock återanvänts, här färgsatt i blått, och ett snarlikt teckensnitt har använts.

Skyltarna har sedan tillverkats av ett externt företag av en laminerad folie på en vandalsäker I-profil av korrosionssäker aluminium.